Projekty UE

Realizowane przez nas projekty dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Tytuł projektu:  Stworzenie systemu IT do Zaawansowanego Planowania Jakości i Sterowania Jakością wyrobów i usług

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie: 8.1. „ Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-02-283/12-00

 

Projekt polega na stworzeniu systemu IT do Zaawansowanego Planowania Jakości i Sterowania Jakością wyrobów i usług.

Więcej informacji:

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka